Kaagapay Niyo sa Pagbangon

Joven Magdiwang – Kaagapay Niyo sa Pagbang

Magandang araw po sa inyong lahat. Nakatayo po ngayon sa inyong harapan, Joven Magdiwang ang pangalan. Nais ko pong ihayag ang aking kagustuhan na kayo ay paglingkuran. Kagaya po ng bawat isa sa inyo nais ko rin po ng hindi lamang pagbabago ngunit ng pagbabagong ikabubuti ng bawat Pilipino. Sa kadahilanang ang Pilipinas po ay patuloy na nalulugmok sa samu’t saring suliranin. Kaya’t nais ko pong maging daan upang tayo ay makabangon. Pilipinas halina’t bumangon, Pilipinas tayo ay babangon!

Babangon tayo sa paraang walang may maiiwan, walang may maapakan. Babangon tayo kasama ang bawat manggawang Pilipino lalo na ang mga mangagawa sa sektor ng agrikultura. Bibigyang pansin natin ang mga programang makatutulong sa pag-angat ng agrikultural na produksyon sa bansa. At higit sa lahat hindi natin hahayaang masadlak lamang sa laylayan ang ating mga magsasaka’t mangingisda. Babangon tayo sa kahirapan at kaharasan na ating naranasan sa mga lumipas na mga taon. Ibabalik natin ang tiwala ng taong-bayan sa mga kapulisan at kinauukulan. Babangon tayong muli at lalaban para sa mga kayamanang pagmamay-ari ng Pilipinas na sapilitang kinukuha ng mga dayuhan. Babawiin natin kung ano ang talagang atin sa tama at mapayapang pamamaraan. Babangon tayo sa pamamagitan ng edukasyong para sa lahat, mayaman man o mahirap, sa pamamagitan ng pagsulong ng libre at dekalidad na edukasyon. Kapwa ko mga Pilipino, para sa bansang Pilipinas, para sa ating mga susunod na henerasyon, halina’t samahan niyo ako sa muling pagbangon ng bayang ito.

Mga kababayan kapag ako po ay inyong iniluklok bilang pangulo, hindi ko po kayo papabayaan. Tayong lahat po ay susulong tungo sa kaunlaran. Isang bansa tayong babangon sa ating kinasadlakan. Muli po, Joven Magdiwang, kaagapay nyo sa pagbangon. Pilipinas tayo ay babangon!

(Rea Mae S. Solano, Rexelle Bless L. Velasco)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s