Simulan Na Natin Ang Pagbabago

A Presidential Speech

 

Magandang hapon sa inyong lahat! Ang araw na ito ay mahalaga para sa akin, ito ang araw na nagtipon tayong lahat dito ngayon hindi para sa akin, hindi para sa inyo kundi para sa pag-asa na mayroon ang bawat isa sa atin. Hindi makasariling pag-asa kundi pag-asa para sa ating bayan na ngayon ay nalulugmok at naghihingalo.

Bilang isang Pilipino ay naghahangad ako na balang araw ay maiaangat ang Pilipinas sa kanyang pagkakalugmok at mabubuhay ang apoy na mayroon ang bawat isa sa atin tungo sa pagbabago ng ating bayan. Mahirap at patuloy na naghihirap ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Bilang isang Pilipinong ipinanganak sa kahirapan, naranasan kong magutom at naranasan kong maghangad ng mga bagay na wala ako at ang aking pamilya. Hindi naging madali sa aking mga magulang na maghanap ng trabaho sapagka’t hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng ito ang nagsilbing inspirasyon ko para makapagtapos ng pag-aaral.

Masakit man isipin, marami sa ating mga kababayan ang nakapagkakaitan ng karapatang mag-aral dahil sa hirap ng buhay. Sa murang edad ay pinipili nilang mag trabaho sa ilalim ng init ng sikat ng araw upang makatulong sa kanilang pamilya. Isinaalang-alang nila ang kanilang pangarap upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang ating mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan ay hindi nabibigyan ng pagkakataon upang punan ang kanilang papel sa bansa.

Marami tayong pwedeng magawa para sa ating bayan. Kaya’t magsimula na tayo ngayon! Simulan na natin ang pagbabago. Pagbabago sa ating bayan kung saan wala ng Pilipino na magugutom dahil sa kahirapan. Na bawa’t isa ay mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho at kumita ng sapat na sahod upang maitustos sa kanilang mga pangagailangan.

Sa hinaharap, mas dadami ang mga oportunidad para sa mga empleyado dito sa Pilipinas na hindi na kailangan pang mangibang bansa. Kahit ang mga hindi nakapagtapos ay mabibigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng kanilang buhay sa mga trabahong bubuksan para sa kanila.

Tayo ay mamuhunan sa edukasyon. Tayo ay mamuhunan sa ating mga kabataan pagka’t sila ang susi sa pagkamit sa pagbabago. Sabay sabay nating patibayin ang pundasyon ng edukasyon upang makapagkumpitensya tayo sa buong mundo. Gagawing mas madali ang pag-aaral para sa mga nasa malalayong baryo sa pamamagitan ng pagpapatayo ng paaralan na malapit sa kanila.

Makakagawa tayo ng pagbabago pero bago natin makamit yon, kailangan ko kayong bumoto. kaya hinihikayat ko kayong tumayo kasama ko sa laban na ito. magkasama nating tahakin ang daan tungo sa pagbabago at iangat ang Pilipinas mula sa kahirapan patungo sa magandang kinabukusan. Kaya’t simulan na natin ang pagbabago! Magandang hapon at mabuhay ang Pilipinas!

 

Annjie Gancita
April Magbanua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s